Marsvin.no
Forside

Før du kjøper
Miljø og utstyr
Fôring av marsvin
Temming
Helse og sykdom
Biologi og oppdrett

Annonser
Artikler
Bøker
LinkerHelse og sykdommer

Et sunt og friskt marsvin er aktivt og oppmerksomt. Pelsen er bløt og skinnende, øynene klare og blanke. Den er ren rundt nese, øyne, ører og endetarm.

Klørne må av og til trimmes. Dette kan du gjøre selv, men det er å anbefale at du får hjelp av en veterinær eller fagkyndig person første gangen.

Marsvin kan bli syke hvis de bor for tett eller uhygienisk. Bakterier og parasitter trives i miljøet og resultatet kan være utbrudd av diaré, lungebetennelse, forkjølelse, dårlig allmenntilstand eller vekttap. Hvis du mistenker at marsvinene dine er syke eller skadet bør du straks ta kontakt med en veterinær for råd og eventuell behandling.

Mosjon og riktig ernæring er den beste forebygging av sykdom. Marsvin som får gal eller for mye mat, for lite mosjon eller holdes i for små bur blir fort tykke, dovne og lite bevegelige.
 

Mangelsykdommer grunnet feilernæring er den vanligste årsaken til sykdommer hos marsvin. Dette kan vise seg som håravfall, hudsykdommer og tarm-sykdommer, slapphet, kramper, lammelser og kortpustethet. Mangel på godt høy kan medføre pelsnapping, dødfødte unger og dårlig almenntilstand.

Utslett og håravfall kan også være forårsaket av midd eller ringorm. Søk råd hos veterinær.

Sår og skrammer bør renses med et mildt desinfeksjonsmiddel og gror som oftest av seg selv. Blir såret større eller betent må veterinær kontaktes.

Forkjølelse – Marsvin blir ofte forkjølet. Tegn på dette er hosting, nysing og rennende nese. At marsvinet sitter mye stille og pelsen reiser seg er andre tegn. Forkjølelse er ofte forårsaket av infeksjoner eller fukt, trekk og kulde. Søk råd hos veterinær.

Diaré er ofte et symptom på tarminfeksjon og resultat av dårlig og mangelfull fôring. Bedervet og muggen mat, samt mye fuktig frukt og grønnsaker kan være årsaken. Søk råd hos veterinær hvis marsvinet blir medtatt.

Tannproblemer – Tennene til marsvin vokser hele livet. Det er derfor viktig at de slites naturlig. Hvis dyrene får grener, hard mat etc. å gnage på regulerer dette oftest seg selv. Hvis tennene vokser seg for lange og/eller skjeve må de klippes. Kontakt veterinær.

 
Copyright © Marsvin.no 2008-2018. Teksten er basert på Mattilsynets veiledningsbrosjyre.
Alt som er skrevet og all grafikk som finnes på disse sidene er beskyttet etter lov om
opphavsrett til åndsverk. Rettighetshaver er Marsvin.no og de respektive forfatterne.
En del av Dyr og Media AS. Samarbeidspartnere: Dyrenett.no.