Marsvin.no
Forside

Før du kjøper
Miljø og utstyr
Fôring av marsvin
Temming
Helse og sykdom
Biologi og oppdrett

Annonser
Artikler
Bøker
LinkerKrav til miljø og nødvendig utstyr

Et marsvin koster vanligvis mellom 200 og 400 kr i en dyrebutikk. Innkjøpskostnaden vil variere, særlig med hvilket bur du velger. Regn med en utgift på om lag 100-200 kr i måneden for kraftfôr, høy, burstrø og c-vitaminer. I tillegg kommer utgifter til veterinær hvis dyret skulle bli sykt eller skadet.

Buret
Bur kan fås kjøpt i mange størrelser og kvaliteter. Prisene vil selvsagt variere, men å investere litt ekstra i bur anbefales. Kjøp et bur som er så stort at du er sikker på at det blir plass til både hus, tumleplass, leker og aktiviteter for så mange marsvin som skal bo i det. Marsvin trenger et hus hvor de kan sove og gjemme seg hvis de blir utrygge. I tillegg trengs høyhekk, drikkeflaske, og en solid matskål som ikke kan velte. Materiale til å gnage på er også en nødvendighet. Friske grener fra for eksempel frukttrær og små røtter er ypperlig til dette, forutsatt at de byttes ofte. Bunnen i buret dekkes med strø i form av for eksempel støvfri treflis som byttes 1-2 ganger i uken. Samtidig med at strøet byttes bør buret rengjøres.

Plassér buret på et trekkfritt sted, opp fra gulvet og sikret mot rovdyr (familiens hund eller katt kan virke truende for et marsvin). Buret bør ikke stå direkte i sollys eller for nær varmeovner. Buret må plasseres slik at dyrene ikke plages av høye lyder fra TV og stereo. Siden marsvin hører godt kan de også bli plaget av høyfrekvente lyder fra datamaskiner o.l., og må skjermes fra dette. Marsvin trives best i temperaturer mellom 15 og 22 °C.

Marsvin er aktive dyr som har behov for mosjon for å holde seg friske og unngå overvekt. Dyrenes livskvalitet henger nøye sammen med hva vi kan tilby dem av miljøberikelser og sysselsetting. Daglige turer utenfor buret på et trygt sted gir marsvinet anledning til å løpe og å undersøke nye ting. Når de løper fritt må du passe godt på at de ikke har tilgang til rom hvor de kan gjemme seg bort eller komme i kontakt med ting som kan være skadelig for dem. Man bør være ekstra påpasselig med ledninger, da marsvin raskt kan bite disse i stykker og kan dø som følge av elektrisk støt. Vær også oppmerksom slik at du ikke tråkker på dyrene eller klemmer dem i dører.

Marsvin elsker solskinn og bør få sine daglige turer ute i det fri om sommeren.Lag en rømningssikker innhegning som er beskyttet for rovdyr (hund, katt, rovfugl) og hvor det finnes gjemmesteder med skygge og tørt underlag. Husk å ha friskt vann tilgjengelig.

 
Copyright © Marsvin.no 2008-2018. Teksten er basert på Mattilsynets veiledningsbrosjyre.
Alt som er skrevet og all grafikk som finnes på disse sidene er beskyttet etter lov om
opphavsrett til åndsverk. Rettighetshaver er Marsvin.no og de respektive forfatterne.
En del av Dyr og Media AS. Samarbeidspartnere: Dyrenett.no.